SHOW DATABASES

Visar en lista över databaser som matchar ett valfritt mönster för reguljära uttryck. Om inget mönster anges visar kommandot alla databaser i systemet. Användningen av SCHEMAS och DATABASES är utbytbar och betyder samma sak.

Syntax

SHOW { DATABASES | SCHEMAS } [ LIKE regex_pattern ]

Parametrar

 • regex_pattern

  Ett mönster för reguljära uttryck som används för att filtrera resultatet av instruktionen. _ Förutom "_ and |" "-tecknen fungerar mönstret som ett reguljärt uttryck.

  • * ensam matchar 0 eller fler tecken och | används för att separera flera olika reguljära uttryck, vilka som kan matcha.
  • Inledande och avslutande blank steg rensas i indata-mönstret före bearbetning. Mönster matchning är Skift läges okänsligt.

Exempel

-- Create database. Assumes a database named `default` already exists in
-- the system.
CREATE DATABASE payroll_db;
CREATE DATABASE payments_db;

-- Lists all the databases.
SHOW DATABASES;
+------------+
|databaseName|
+------------+
|   default|
| payments_db|
| payroll_db|
+------------+

-- Lists databases with name starting with string pattern `pay`
SHOW DATABASES LIKE 'pay*';
+------------+
|databaseName|
+------------+
| payments_db|
| payroll_db|
+------------+

-- Lists all databases. Keywords SCHEMAS and DATABASES are interchangeable.
SHOW SCHEMAS;
+------------+
|databaseName|
+------------+
|   default|
| payments_db|
| payroll_db|
+------------+