ALTER DATABASE

Ändrar metadata som är associerade med en databas genom att ange DBPROPERTIES . Angivna egenskaps värden åsidosätter alla befintliga värden med samma egenskaps namn. Användningen av SCHEMA och DATABASE är utbytbar och en kan användas i stället för den andra. Ett fel meddelande utfärdas om databasen inte hittas i systemet. Det här kommandot används främst för att registrera metadata för en databas och kan användas i gransknings syfte.

Syntax

ALTER { DATABASE | SCHEMA } database_name
  SET DBPROPERTIES ( property_name = property_value [ , ... ] )

Parametrar

 • database_name

  Namnet på databasen som ska ändras.

Exempel

-- Creates a database named `inventory`.
CREATE DATABASE inventory;

-- Alters the database to set properties `Edited-by` and `Edit-date`.
ALTER DATABASE inventory SET DBPROPERTIES ('Edited-by' = 'John', 'Edit-date' = '01/01/2001');

-- Verify that properties are set.
DESCRIBE DATABASE EXTENDED inventory;
+-------------------------+------------------------------------------+
|database_description_item|        database_description_value|
+-------------------------+------------------------------------------+
|      Database Name|                 inventory|
|       Description|                     |
|         Location|  file:/temp/spark-warehouse/inventory.db|
|        Properties|((Edit-date,01/01/2001), (Edited-by,John))|
+-------------------------+------------------------------------------+