CREATE VIEW

Skapar en virtuell tabell som inte har några fysiska data baserade på resultat uppsättningen för en SQL-fråga. ALTER VIEW och DROP VIEW bara ändra metadata.

Syntax

CREATE [ OR REPLACE ] [ [ GLOBAL ] TEMPORARY ] VIEW [ IF NOT EXISTS ] view_identifier
  create_view_clauses AS query

Parametrar

 • ELLER ERSÄTT

  Om det redan finns en vy med samma namn ersätts den.

 • EAN UTHYRNING

  TEMPORÄRa vyer är sessionsbaserade och tas bort när sessionen avslutas eftersom den hoppar över att bevara definitionen i underliggande metaarkiv, om det finns några. GLOBALA TEMPORÄRa vyer är knutna till ett system som bevaras temporär databas global_temp .

 • OM DEN INTE FINNS

  Skapar en vy om den inte finns.

 • view_identifier

  Ett vynamn, eventuellt kvalificerat med ett databas namn.

  Syntax:[database_name.] view_name

 • create_view_clauses

  Dessa satser är valfria och beställnings okänslig. Det kan vara av följande format.

  • [ ( column_name [ COMMENT column_comment ], ... ) ] för att ange kommentarer på kolumn nivå.
  • [ COMMENT view_comment ] för att ange kommentarer på på Visa nivå.
  • [ TBLPROPERTIES ( property_name = property_value [ , ... ] ) ] för att lägga till nyckel/värde-par för metadata.
 • fråga En Select -instruktion som skapar vyn från bas tabeller eller andra vyer.

Exempel

-- Create or replace view for `experienced_employee` with comments.
CREATE OR REPLACE VIEW experienced_employee
  (ID COMMENT 'Unique identification number', Name)
  COMMENT 'View for experienced employees'
  AS SELECT id, name FROM all_employee
    WHERE working_years > 5;

-- Create a global temporary view `subscribed_movies` if it does not exist.
CREATE GLOBAL TEMPORARY VIEW IF NOT EXISTS subscribed_movies
  AS SELECT mo.member_id, mb.full_name, mo.movie_title
    FROM movies AS mo INNER JOIN members AS mb
    ON mo.member_id = mb.id;