DROP DATABASE

Släpper en databas och tar bort den katalog som är associerad med databasen från fil systemet. Ett undantag utlöstes om databasen inte finns i systemet.

Syntax

DROP { DATABASE | SCHEMA } [ IF EXISTS ] dbname [ RESTRICT | CASCADE ]

Parametrar

 • DATABAS | SCHEMA

  DATABASE och SCHEMA det innebär att du kan använda dem på samma sak.

 • IF FINNS

  Om det här alternativet anges genereras inget undantag när databasen inte finns.

 • BEGRÄNSAR

  Om det här alternativet anges begränsas att släppa en databas som inte är tom och är aktive rad som standard.

 • Sprid

  Alla associerade tabeller och funktioner ignoreras.

Exempel

-- Create `inventory_db` Database
CREATE DATABASE inventory_db COMMENT 'This database is used to maintain Inventory';

-- Drop the database and it's tables
DROP DATABASE inventory_db CASCADE;

-- Drop the database using IF EXISTS
DROP DATABASE IF EXISTS inventory_db CASCADE;