EXPLAIN

Tillhandahåller logiska eller fysiska planer för en indatamängd. Den här satsen innehåller som standard endast information om en fysisk plan.

Syntax

EXPLAIN [ EXTENDED | CODEGEN | COST | FORMATTED ] statement

Parametrar

 • EXTRATEXTRAD

  Genererar parsad logisk plan, analyserad logisk plan, optimerad logisk plan och fysisk plan. Parsad logisk plan är en olöst plan som extraherats från frågan. Analyserade omvandlingar av logiska planer som översätter unresolvedAttribute och unresolvedRelation till fullständigt skrivna objekt. Den optimerade logiska planen omvandlas genom en uppsättning optimerings regler, vilket resulterar i den fysiska planen.

 • CODEGEN

  Genererar kod för instruktionen, om det finns någon och en fysisk plan.

 • KOSTNADER

  Om plan Node-statistik är tillgänglig genererar en logisk plan och statistiken.

 • FORMATERA

  Genererar två avsnitt: en dispositions-och Node-information för fysiska planer.

 • Sekretesspolicy

  En SQL-instruktion som ska förklaras.

Exempel

-- Default Output
EXPLAIN select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+----------------------------------------------------+
|                        plan|
+----------------------------------------------------+
| == Physical Plan ==
 *(2) HashAggregate(keys=[k#33], functions=[sum(cast(v#34 as bigint))])
 +- Exchange hashpartitioning(k#33, 200), true, [id=#59]
  +- *(1) HashAggregate(keys=[k#33], functions=[partial_sum(cast(v#34 as bigint))])
    +- *(1) LocalTableScan [k#33, v#34]
|
+----------------------------------------------------

-- Using Extended
EXPLAIN EXTENDED select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+----------------------------------------------------+
|                        plan|
+----------------------------------------------------+
| == Parsed Logical Plan ==
 'Aggregate ['k], ['k, unresolvedalias('sum('v), None)]
 +- 'SubqueryAlias `t`
  +- 'UnresolvedInlineTable [k, v], [List(1, 2), List(1, 3)]

 == Analyzed Logical Plan ==
 k: int, sum(v): bigint
 Aggregate [k#47], [k#47, sum(cast(v#48 as bigint)) AS sum(v)#50L]
 +- SubqueryAlias `t`
  +- LocalRelation [k#47, v#48]

 == Optimized Logical Plan ==
 Aggregate [k#47], [k#47, sum(cast(v#48 as bigint)) AS sum(v)#50L]
 +- LocalRelation [k#47, v#48]

 == Physical Plan ==
 *(2) HashAggregate(keys=[k#47], functions=[sum(cast(v#48 as bigint))], output=[k#47, sum(v)#50L])
+- Exchange hashpartitioning(k#47, 200), true, [id=#79]
  +- *(1) HashAggregate(keys=[k#47], functions=[partial_sum(cast(v#48 as bigint))], output=[k#47, sum#52L])
  +- *(1) LocalTableScan [k#47, v#48]
|
+----------------------------------------------------+

-- Using Formatted
EXPLAIN FORMATTED select k, sum(v) from values (1, 2), (1, 3) t(k, v) group by k;
+----------------------------------------------------+
|                        plan|
+----------------------------------------------------+
| == Physical Plan ==
 * HashAggregate (4)
 +- Exchange (3)
  +- * HashAggregate (2)
    +- * LocalTableScan (1)

 (1) LocalTableScan [codegen id : 1]
 Output: [k#19, v#20]

 (2) HashAggregate [codegen id : 1]
 Input: [k#19, v#20]

 (3) Exchange
 Input: [k#19, sum#24L]

 (4) HashAggregate [codegen id : 2]
 Input: [k#19, sum#24L]
|
+----------------------------------------------------+