CLUSTER BY-sats

Partitionerar data baserat på indata-uttryck och sorterar sedan data i varje partition. Detta är semantiskt likvärdigt med att utföra en distribution genom att följa av en Sortera efter. Den här satsen säkerställer bara att de resulterande raderna sorteras i varje partition och garanterar inte en total följd av utdata.

Syntax

CLUSTER BY { expression [ , ... ] }

Parametrar

 • expression

  Anger en kombination av ett eller flera värden, operatorer och SQL-funktioner som resulterar i ett värde.

Exempel

CREATE TABLE person (name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
  ('Zen Hui', 25),
  ('Anil B', 18),
  ('Shone S', 16),
  ('Mike A', 25),
  ('John A', 18),
  ('Jack N', 16);

-- Reduce the number of shuffle partitions to 2 to illustrate the behavior of `CLUSTER BY`.
-- It's easier to see the clustering and sorting behavior with less number of partitions.
SET spark.sql.shuffle.partitions = 2;

-- Select the rows with no ordering. Please note that without any sort directive, the results
-- of the query is not deterministic. It's included here to show the difference in behavior
-- of a query when `CLUSTER BY` is not used vs when it's used. The query below produces rows
-- where age column is not sorted.
SELECT age, name FROM person;
+---+-------+
|age|  name|
+---+-------+
| 16|Shone S|
| 25|Zen Hui|
| 16| Jack N|
| 25| Mike A|
| 18| John A|
| 18| Anil B|
+---+-------+

-- Produces rows clustered by age. Persons with same age are clustered together.
-- In the query below, persons with age 18 and 25 are in first partition and the
-- persons with age 16 are in the second partition. The rows are sorted based
-- on age within each partition.
SELECT age, name FROM person CLUSTER BY age;
+---+-------+
|age|  name|
+---+-------+
| 18| John A|
| 18| Anil B|
| 25|Zen Hui|
| 25| Mike A|
| 16|Shone S|
| 16| Jack N|
+---+-------+