ORDER BY-sats

Returnerar resultat raderna på ett sorterat sätt i den angivna ordningen för användaren. Till skillnad från satsen sorts by garanterar denna sats en total ordning i utdata.

Syntax

ORDER BY { expression [ sort_direction | nulls_sort_oder ] [ , ... ] }

Parametrar

 • ORDER BY

  En kommaavgränsad lista med uttryck tillsammans med valfria parametrar sort_direction och nulls_sort_order som används för att sortera raderna.

 • sort_direction

  Anger om raderna ska sorteras i stigande eller fallande ordning. De giltiga värdena för sorterings riktningen är ASC för stigande och DESC för fallande. Om sorterings riktningen inte uttryckligen anges, sorteras som standard rader stigande.

  Syntax:[ ASC | DESC ]

 • nulls_sort_order

  Anger om NULL-värden returneras före/efter värden som inte är NULL. Om null_sort_order inte anges, null sorteras först om sorterings ordningen är ASC och null-sortering sist om sorterings ordningen är DESC .

  1. Om NULLS FIRST har angetts returneras null-värden först oavsett sorterings ordningen.
  2. Om NULLS LAST har angetts returneras null-värden sist oavsett sorterings ordningen.

  Syntax:[ NULLS { FIRST | LAST } ]

Exempel

CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
  (100, 'John', 30),
  (200, 'Mary', NULL),
  (300, 'Mike', 80),
  (400, 'Jerry', NULL),
  (500, 'Dan', 50);

-- Sort rows by age. By default rows are sorted in ascending manner with NULL FIRST.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age;
+-----+----+
| name| age|
+-----+----+
|Jerry|null|
| Mary|null|
| John| 30|
| Dan| 50|
| Mike| 80|
+-----+----+

-- Sort rows in ascending manner keeping null values to be last.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age NULLS LAST;
+-----+----+
| name| age|
+-----+----+
| John| 30|
| Dan| 50|
| Mike| 80|
| Mary|null|
|Jerry|null|
+-----+----+

-- Sort rows by age in descending manner, which defaults to NULL LAST.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age DESC;
+-----+----+
| name| age|
+-----+----+
| Mike| 80|
| Dan| 50|
| John| 30|
|Jerry|null|
| Mary|null|
+-----+----+

-- Sort rows in ascending manner keeping null values to be first.
SELECT name, age FROM person ORDER BY age DESC NULLS FIRST;
+-----+----+
| name| age|
+-----+----+
|Jerry|null|
| Mary|null|
| Mike| 80|
| Dan| 50|
| John| 30|
+-----+----+

-- Sort rows based on more than one column with each column having different
-- sort direction.
SELECT * FROM person ORDER BY name ASC, age DESC;
+---+-----+----+
| id| name| age|
+---+-----+----+
|500| Dan| 50|
|400|Jerry|null|
|100| John| 30|
|200| Mary|null|
|300| Mike| 80|
+---+-----+----+