Azure Synapse Analytics

Data källa för Azure Synapse Analytics

När du anger användar namnet kontrollerar du att det har formatet: user@server-name , där server-name är din server adress utan .database-windows.net suffixet.

Se skapa en brand Väggs regel på server nivå för instruktioner för att VITLISTA din SQL Analytics-IP-adress vid anslutning till Synapse-analys.