Frågor och instrument paneler API

API: erna för frågor och instrument paneler hanterar frågor, resultat och instrument paneler.

Detta API tillhandahålls som en OpenAPI 3,0-specifikation som du kan ladda ned och Visa som en strukturerad API-referens i din favorit OpenAPI-redigerare.

Viktigt

För att få åtkomst till Databricks REST API:er måste du autentisera.