SMALLINTtype (Databricks SQL)

Representerar 2 byte-signerade heltal.

Syntax

{ SMALLINT | SHORT }

Gränser

Intervallet med tal är från -32 768 till 32 767.

Literaler

[ + | - ] digit [ ... ] S

digit: Alla siffror från 0 till 9.

Postfixet S är inte okänsligt.

Exempel

> SELECT +1S;
  1
> SELECT CAST('5' AS SMALLINT);
  5