TINYINTtype (Databricks SQL)

Representerar 1 byte-signerade heltal.

Syntax

{ TINYINT | BYTE }

Gränser

Intervallet med tal är från -128 till 127.

Literaler

[ + | - ] digit [ ... ] Y

digit: Alla siffror från 0 till 9.

YPostfixen är inte okänslig.

Exempel

> SELECT +1Y;
  1
> SELECT CAST('5' AS TINYINT);
  5