*(asterisktecken) operator (Databricks SQL)

Returnerar multiplier multiplicerat med multiplicand .

Syntax

multiplier * multiplicand

Argument

  • multiplier: Ett numeriskt uttryck eller INTERVAL-uttryck.
  • multiplicand: Ett numeriskt uttryck eller INTERVAL-uttryck.

Returer

  • Om både multiplier och är DECIMAL blir resultatet multiplicand DECIMAL.
  • Om multipliermultiplicand eller är ett INTERVAL är resultatet av samma typ.
  • I alla andra fall är resultatet en DOUBLE.

Du kan inte ange ett INTERVALL för båda argumenten.

Om multiplier antingen eller multiplicand är 0 returnerar operatorn 0.

Om resultatet av multiplikationen ligger utanför gränsen för resultattypen utlöses ett fel.

Exempel

> SELECT 3 * 2;
 6

> SELECT 2L * 2L;
 4L

> SELECT INTERVAL '3' YEAR * 3;
 9-0