!(tecken) operator (Databricks SQL)

Returnerar det logiska NOT för ett booleskt uttryck.

Syntax

!expr

Argument

  • expr: Ett BOOLEAN uttryck.

Returer

ETT BOOLESKT.

Den här operatorn är en synonym för not-operatorn (Databricks SQL).

Exempel

> SELECT !true;
 false
> SELECT !false;
 true
> SELECT !NULL;
 NULL