divoperator (Databricks SQL)

Returnerar den heltalsdelen av divisionen divisor av med dividend .

Syntax

divisor div dividend

Argument

  • divisor: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.
  • dividend: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

A BIGINT

Om dividend är 0 höjer operatorn ett division med noll-fel.

Exempel

> SELECT 3 div 2;
 1
> SELECT -5.9 div 1;
 -5