floorfunktion (Databricks SQL)

Returnerar det minsta heltal som inte är större än expr .

Syntax

floor(expr)

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.

Returer

Om expr är DECIMAL(p, s) returnerar DECIMAL(p - s + 1, 0).

För alla andra fall returnerar en BIGINT.

Exempel

> SELECT floor(-0.1);
 -1
> SELECT floor(5);
 5