from_utc_timestampfunktion (Databricks SQL)

Returnerar en tidsstämpel expr i som anges i UTC i tidszonen timeZone .

Syntax

from_utc_timestamp(expr, timeZone)

Argument

  • expr : Ett TIDSSTÄMPELuttryck med en UTC-tidsstämpel.
  • timeZone: Ett STRING-uttryck som är en giltig tidszon.

Returer

EN TIDSSTÄMPEL.

Exempel

> SELECT from_utc_timestamp('2016-08-31', 'Asia/Seoul');
 2016-08-31 09:00:00
> SELECT from_utc_timestamp('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1');
'2017-07-14 03:40:00.0'