grouping_idfunktion (Databricks SQL)

Returnerar grupperingsnivån för en uppsättning kolumner.

Syntax

grouping_id( [col1 [, ...] ] )

Argument

 • colN: En kolumnreferens som identifieras i GROUPING SET en ROLLUP , eller CUBE .

Returer

A BIGINT.

Funktionen kombinerar grupperingsfunktionen (Databricks SQL) för flera kolumner till en genom att tilldela varje kolumn en bit i en bitvektor. col1representeras av den högsta ordnings biten. En bit anges till 1 om raden beräknar en delsumma för motsvarande kolumn.

Att inte ange något argument motsvarar att ange alla kolumner som anges i GROUPING SETCUBE , eller ROLLUP .

Exempel

> SELECT name, age, grouping_id(name, age),
     conv(cast(grouping_id(name, age) AS STRING), 10, 2),
     avg(height)
  FROM VALUES (2, 'Alice', 165), (5, 'Bob', 180) people(age, name, height)
 GROUP BY cube(name, age)
Alice 2  0  0   165.0
Alice NULL 1  1   165.0
NULL 2  2  10   165.0
NULL NULL 3  11   172.5
Bob  NULL 1  1   180.0
Bob  5  0  0   180.0
NULL 5  2  10   180.0