inlinetabellvärdesgeneratorfunktion (Databricks SQL)

Delar upp en matris med strukturer i en tabell.

Syntax

inline(expr)

Argument

  • expr: Ett ARRAY-uttryck.

Returer

En uppsättning rader som består av de andra uttrycken i urvalslistan och fälten i struct-objekten.

Om expr är NULL skapas inga rader.

infogade kan bara placeras i den valda listan eller en LATERAL VY. När du placerar funktionen i urvalslistan får det inte finnas någon annan generatorfunktion i samma urvalslista.

Kolumnerna som skapas av den infogade har namnet "col1", "col2" osv. som standard, men kan aliasas med hjälp av en alias-tuppel som AS (myCol1, myCol2) .

Exempel

> SELECT inline(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b'))), 'Spark SQL';
 1  a Spark SQL
 2  b Spark SQL