instrfunktion (Databricks SQL)

Returnerar indexet (1-baserat) för den första förekomsten av substr i str .

Syntax

instr(str, substr)

Argument

  • str: Ett STRING-uttryck.
  • substr: Ett STRING-uttryck.

Returer

A BIGINT.

Om substr det inte går att hitta funktionen returnerar 0.

Exempel

> SELECT instr('SparkSQL', 'SQL');
 6
> SELECT instr('SparkSQL', 'R');
 0