shafunktion (Databricks SQL)

Returnerar ett sha1-hashvärde som en hex-sträng för expr .

Syntax

sha(expr)

Argument

  • expr: Ett BINÄRT uttryck eller STRING-uttryck.

Returer

EN STRÄNG.

Den här funktionen är en synonym för sha1-funktionen (Databricks SQL).

Exempel

> SELECT sha('Spark');
 85f5955f4b27a9a4c2aab6ffe5d7189fc298b92c