splitfunktion (Databricks SQL)

Delar upp str runt förekomster som regex matchar och returnerar en matris med en längd på högst limit .

Syntax

split(str, regex [, limit] )

Argument

  • str: Ett STRING-uttryck som ska delas.
  • regexp: Ett STRING-uttryck som är ett reguljärt Java-uttryck som används för att dela str .
  • limit: Ett valfritt HELTALsuttryck som standard är 0 (ingen gräns).

Returer

En MATRIS med STRÄNG.

Om limit> 0: Den resulterande matrisens längd är inte längre än gränsen och den resulterande matrisens sista post innehåller alla indata utöver den senast matchade regex .

Om limit< = 0: regex tillämpas så många gånger som möjligt och den resulterande matrisen kan ha valfri storlek.

Exempel

> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]');
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', -1);
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', 2);
 [one,twoBthreeC]