stdmängdfunktion (Databricks SQL)

Returnerar exempelstandardavvikelsen som beräknas från värdena i gruppen.

Syntax

std ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argument

  • expr: Ett uttryck som utvärderas till ett numeriskt värde.
  • cond: Ett valfritt booleskt uttryck som filtrerar de rader som används för aggregering.

Returer

EN DOUBLE.

Om DISTINCT anges fungerar funktionen bara på en unik uppsättning expr värden.

Den här funktionen är en synonym för stddev-mängdfunktionen (Databricks SQL).

Exempel

> SELECT std(col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 0.9574271077563381
> SELECT std(DISTINCT col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 1.0