SHOW TABLES (Databricks SQL)

Returnerar alla tabeller för en valfri angiven databas. Dessutom kan utdata för den här instruktionen filtreras med ett valfritt matchningsmönster. Om ingen databas anges returneras tabellerna från den aktuella databasen.

Syntax

SHOW TABLES [ { FROM | IN } database_name ] [ LIKE regex_pattern ]

Parametrar

 • database_name

  Anger databasnamnet som tabeller ska listas från. Om inget anges använder den aktuella databasen.

 • regex_pattern

  Mönstret för reguljära uttryck som används för att filtrera bort oönskade tabeller.

  • Förutom tecknet * och fungerar mönstret som ett | reguljärt uttryck.
  • * bara matchar 0 eller fler tecken | och används för att avgränsa flera olika reguljära uttryck, som alla kan matcha.
  • Inledande och avslutande blanksteg trimmas i indatamönstret före bearbetningen. Mönstermatchning är inte okänslig.

Exempel

-- List all tables in default database
> SHOW TABLES;
 database tableName isTemporary
 -------- --------- -----------
 default    sam    false
 default   sam1    false
 default    suj    false

-- List all tables from userdb database
> SHOW TABLES FROM userdb;
 database tableName isTemporary
 -------- --------- -----------
  userdb   user1    false
  userdb   user2    false

-- List all tables in userdb database
> SHOW TABLES IN userdb;
 database tableName isTemporary
 -------- --------- -----------
  userdb   user1    false
  userdb   user2    false

-- List all tables from default database matching the pattern `sam*`
> SHOW TABLES FROM default LIKE 'sam*';
 database tableName isTemporary
 -------- --------- -----------
 default    sam    false
 default   sam1    false

-- List all tables matching the pattern `sam*|suj`
> SHOW TABLES LIKE 'sam*|suj';
 database tableName isTemporary
 -------- --------- -----------
 default    sam    false
 default   sam1    false
 default    suj    false