CREATE DATABASE (Databricks SQL)

Skapar en databas med det angivna namnet. Om det redan finns en databas med samma namn, utlöstes ett undantagsfel.

Syntax

CREATE { DATABASE | SCHEMA } [ IF NOT EXISTS ] database_name
  [ COMMENT database_comment ]
  [ LOCATION database_directory ]
  [ WITH dbproperties ]

dbproperties
 DBPROPERTIES ( { property_name = property_value } [, ...] )

Parametrar

 • database_name

  Namnet på databasen som ska skapas.

 • OM INTE FINNS

  Skapar en databas med det angivna namnet om den inte finns. Om det redan finns en databas med samma namn händer ingenting.

 • database_directory

  Sökvägen till filsystemet där den angivna databasen ska skapas. Om den angivna sökvägen inte finns i det underliggande filsystemet skapar en katalog med sökvägen. Om platsen inte anges skapas databasen i standardlagerkatalogen, vars sökväg konfigureras med den statiska konfigurationen spark.sql.warehouse.dir .

 • database_comment

  Beskrivningen för databasen.

 • dbproperties

  Egenskaperna för databasen i nyckel/värde-par.

Exempel

-- Create database `customer_db`. This throws exception if database with name customer_db
-- already exists.
> CREATE DATABASE customer_db;

-- Create database `customer_db` only if database with same name doesn't exist.
> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customer_db;

-- Create database `customer_db` only if database with same name doesn't exist with
-- `Comments`,`Specific Location` and `Database properties`.
> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS customer_db COMMENT 'This is customer database' LOCATION '/user'
  WITH DBPROPERTIES (ID=001, Name='John');

-- Verify that properties are set.
> DESCRIBE DATABASE EXTENDED customer_db;
 database_description_item database_description_value
 ------------------------- --------------------------
       Database Name        customer_db
        Description This is customer database
         Location   hdfs://hacluster/user
        Properties  ((ID,001), (Name,John))