DROP DATABASE (Databricks SQL)

Släpper en databas (schema) och tar bort katalogen som är associerad med databasen från filsystemet. Ett undantag utlöstes om schemat inte finns i systemet.

Syntax

DROP { DATABASE | SCHEMA } [ IF EXISTS ] database_name [ RESTRICT | CASCADE ]

Parametrar

 • DATABASE | SCHEMAT

  DATABASE och SCHEMA betyder samma sak. Båda kan användas.

 • OM FINNS

  Om detta anges, skapas inget undantag när databasen inte finns.

 • database_name:Namnet på en befintlig databas (schema) i systemet. Om namnet inte finns, utlöstes ett undantagsfel.

 • BEGRÄNSA

  Om detta anges begränsar att en icke-tom databas släppas och är aktiverad som standard.

 • CASCADE

  Om detta anges kommer alla associerade tabeller och funktioner att släppas.

Exempel

-- Create `inventory_db` Database
> CREATE DATABASE inventory_db COMMENT 'This database is used to maintain Inventory';

-- Drop the database and it's tables
> DROP DATABASE inventory_db CASCADE;

-- Drop the database using IF EXISTS
> DROP DATABASE IF EXISTS inventory_db CASCADE;