LIMIT-sats (Databricks SQL)

Begränsar antalet rader som returneras av frågan (Databricks SQL). I allmänhet används den här satsen tillsammans med ORDER BY för att säkerställa att resultaten är deterministiska.

Syntax

LIMIT { ALL | integer_expression }

Parametrar

 • ALL

  Om det här anges returnerar frågan alla rader. Med andra ord tillämpas ingen gräns om det här alternativet har angetts.

 • integer_expression

  Ett literaluttryck som returnerar ett heltal.

Exempel

> CREATE TEMP VIEW person (name, age)
  AS VALUES ('Zen Hui', 25),
       ('Anil B' , 18),
       ('Shone S', 16),
       ('Mike A' , 25),
       ('John A' , 18),
       ('Jack N' , 16);

-- Select the first two rows.
> SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT 2;
 Anil B 18
 Jack N 16

-- Specifying ALL option on LIMIT returns all the rows.
> SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT ALL;
 Anil B 18
 Jack N 16
 John A 18
 Mike A 25
 Shone S 16
 Zen Hui 25

-- A function expression as an input to LIMIT.
> SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT length('SPARK');
 Anil B 18
 Jack N 16
 John A 18
 Mike A 25
 Shone S 16

-- A non-literal expression as an input to LIMIT is not allowed.
SELECT name, age FROM person ORDER BY name LIMIT length(name);
Error: The limit expression must evaluate to a constant value