Instrumentpaneler i SQL-analys

Viktigt

Den här funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion. Kontakta din Databricks-representant om du vill begära åtkomst.

Med en instrumentpanel i SQL-analys kan du kombinera visualiseringar och textrutor som ger sammanhang med dina data.

Om du vill se en lista över sparade instrumentpaneler klickar du på Instrumentpanelsikon-ikonen i sidofältet. Som standard sorteras instrumentpaneler i omvänd kronologisk ordning efter kolumnen Skapad av. Du kan ändra ordning på listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Du kan filtrera instrumentpanelslistan efter den lista med instrumentpaneler som du har skapat, efter favoriter och efter taggar.