Favoriter och taggar

Du kan använda favoriter och taggar för att filtrera listor över frågor och instrument paneler som visas på sidan för SQL-analysens landnings sida och i listorna frågor och instrument paneler .

Favoriter

Om du vill skicka en fråga eller en instrument panel klickar du på stjärnan till vänster om rubriken i listan frågor eller instrument paneler. Stjärnan blir gul.

Taggar

Du kan tagga frågor och instrument paneler med valfri sträng som är meningsfull för din organisation.

Lägg till en tagg

Du lägger till taggar i fråge-och instrument panels redigerare.

 1. Hovra över fråga-eller instrument panels rubrik. Knappen + Lägg till tagg visas.

  Lägg till tagg

 2. Klicka på + Lägg till tagg. En modal visning.

 3. Ange en tagg sträng för att skapa en tagg.

  Tag-sträng

 4. Om du vill använda taggen klickar du på namnet på taggen.

  Använd tagg

 5. Klicka på OK för att stänga spärren.

Redigera taggar

 1. Hovra över fråga-eller instrument panels rubrik. Filtypen Ikonen Redigera tagg ikonen visas.
 2. Klicka på Ikonen Redigera tagg ikon.
 3. Lägg till och ta bort taggar.
 4. Klicka på OK.

Filtrera listor

Taggar visas på den högra sidan i listorna frågor och instrument paneler.

 • Klicka på en tagg för att filtrera listan.
 • Klicka på en andra gång för att ta bort filtret.
 • Om du vill markera flera filter väljer du shift + klicka.