Personliga åtkomsttoken

Viktigt

Den här funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion. Kontakta din Databricks-representant om du vill begära åtkomst.

Du använder personliga åtkomsttoken för att autentisera till Databricks REST API: er och BI-verktyg.

Skapa en personlig åtkomsttoken

  1. Klicka på ikonen Ikon för användarinställningar längst ned i listrutan och välj Inställningar.
  2. Klicka på fliken personliga åtkomst-token .
  3. Klicka på + generera ny token.
  4. Du kan också ange en kommentar och ändra livs längden för token.
  5. Klicka på Generera.
  6. Klicka på  Kopiera ikon för att kopiera token och klicka på OK.