Visa Tech Community-utbildningssessioner

Den här artikeln innehåller länkar till träningssessioner för Defender for IoTm.

Om utbildningen

Tech Community-utbildningsprogrammet innehåller cirka 30 sessioner indelade i flera moduler. Sessioner omfattar videor och/eller presentationer, samt kompletterande information som funktionsartiklar, blogginlägg och ytterligare resurser.

Modulerna är ordnade i grupper, till exempel:

  • Översikt
  • Grundläggande funktioner
  • Distribution
  • Sentinel-integrering
  • Avancerat

Åtkomstutbildning

Få åtkomst till utbildningen på följande plats:

Defender for IoT-utbildning

Nästa steg

Snabbstart: Kom igång med Defender for IoT