Azure Digital Twins frågespråksreferens: WHERE-sats

Det här dokumentet innehåller referensinformation om WHERE-satsen för Azure Digital Twins frågespråket.

WHERE-satsen är den sista delen av en fråga. Den används för att filtrera de objekt som returneras baserat på specifika villkor.

Den här satsen är valfri när du frågar.

Kärnsyntax: WHERE

WHERE-satsen används tillsammans med ett booleskt villkor för att filtrera frågeresultat.

Ett villkor kan vara en funktion som utvärderas till ett booleskt resultat. Du kan också skapa en egen boolesk instruktion med egenskaperna för tvillingar och relationer (nås med ) med en jämförelse eller . contains-type-operator .

Syntax

Med egenskaper och operatorer:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <twin-or-relationship-collection>.<property> <operator> <value-to-compare>

Med en funktion:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <function-with-Boolean-result>

Argument

Ett villkor som utvärderar till ett Boolean värde.

Exempel

Här är ett exempel med egenskaper och operatorer. Följande fråga anger i WHERE-satsen att endast returnera tvillingen med $dtId värdet Room1.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS T
WHERE T.$dtId = 'Room1'

Här är ett exempel på hur du använder en funktion. Följande fråga använder funktionen för IS_OF_MODEL att ange i WHERE-satsen för att endast returnera tvillingarna med modellen dtmi:sample:Room;1 . Mer information om IS_OF_MODEL funktionen finns i Azure Digital Twins för frågespråk: Functions.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS
WHERE IS_OF_MODEL('dtmi:sample:Room;1')