Dokumentation om Azure HDInsight

Lär dig hur du använder Hadoop i molnet på HDInsight för att analysera strömmande eller historiska data. Självstudiekurser och annan dokumentationen visar hur du skapar kluster, bearbetar och analyserar stordata och utvecklar lösningar med Hadoop, Spark, HBase, R-Server, Storm och andra tekologier i Hadoop-ekosystemet.


Referens