Dokumentation för Azure Information Protection

Kontrollera och skydda e-post, dokument och känsliga data i och utanför företaget. Azure Information Protection erbjuder allt från enkel klassificering till inbäddade etiketter och behörigheter samt kontinuerligt förbättrat dataskydd, oavsett var dina data är lagrade och vem de delas med.

Om Azure Information Protection

Översikt

Klassificera och skydda data i lokala datalager

Instruktioner

Microsoft Information Protection SDK

Översikt

Snabbstart

Referens

Aktivera enhetliga etiketter

Översikt

Instruktioner

Övervaka etikettanvändning och identifiera känslig information

Instruktioner