Azure Information Protection (AIP)

Lär dig hur du styr och skyddar e-postmeddelanden, dokument och känsliga data i och utanför företagets väggar. Azure Information Protection erbjuder allt från enkel klassificering till inbäddade etiketter och behörigheter samt kontinuerligt förbättrat dataskydd, oavsett var dina data är lagrade och vem de delas med.