KodexempelCode examples

Viktigt

Versioner av Microsoft Rights Management Service SDK som lanserades före mars 2020 är inaktuella. program som använder tidigare versioner måste uppdateras för att använda versionen från mars 2020.Versions of the Microsoft Rights Management Service SDK released prior to March 2020 are deprecated; applications using earlier versions must be updated to use the March 2020 release. Fullständig information finns i utfasnings meddelandet.For full details, see the deprecation notice.

Inga ytterligare förbättringar planeras för Microsoft Rights Management Service SDK.No further enhancements are planned for the Microsoft Rights Management Service SDK. Vi rekommenderar starkt att du använder Microsoft Information Protection SDK för klassificering, märkning och skydds tjänster.We strongly recommend adoption of the Microsoft Information Protection SDK for classification, labeling, and protection services.

Microsoft Rights Management SDK 4.2 innehåller exempelkod och arbetsprojekt för vissa operativsystem som stöds.Microsoft Rights Management SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.

Tillgängliga via GitHubAvailable via GitHub

Vårt UI-bibliotek innehåller återanvändbara användargränssnitt för användnings- och skyddsåtgärder för utvecklare som inte vill skapa egna anpassade användargränssnitt:Our UI library provides re-usable UI for consumption and protection operations for developers who don’t want to create their own custom UI:

ExempelExamples

Följande avsnitt innehåller en introduktion till viktiga kodelement för den associerade versionen av RMS SDK.These topics will introduce you to important code elements for the associated version of the RMS SDK.