Vägledning för Rights Management SDK 4,2-utvecklareRights Management SDK 4.2 developer guidance

Fokus i Microsoft Rights Management SDK 4.2 är att hjälpa dig att bygga AD RMS-aktiverade program som utnyttjar Active Directory Right Management Services (AD RMS) på ett så enkelt sätt som möjligt.The focus of Microsoft Rights Management SDK 4.2 is to help you build AD RMS-enabled applications that leverage Active Directory Right Management Services (AD RMS), as simply as possible.

Följande avsnitt är avsedda att underlätta designprocessen när du utvecklar RMS-aktiverade program.The following topics are intended to support your design process for developing RMS-enabled applications.