Kom igångGet started

Viktigt

Versioner av Microsoft Rights Management Service SDK som lanserades före mars 2020 är inaktuella. program som använder tidigare versioner måste uppdateras för att använda versionen från mars 2020.Versions of the Microsoft Rights Management Service SDK released prior to March 2020 are deprecated; applications using earlier versions must be updated to use the March 2020 release. Fullständig information finns i utfasnings meddelandet.For full details, see the deprecation notice.

Inga ytterligare förbättringar planeras för Microsoft Rights Management Service SDK.No further enhancements are planned for the Microsoft Rights Management Service SDK. Vi rekommenderar starkt att du använder Microsoft Information Protection SDK för klassificering, märkning och skydds tjänster.We strongly recommend adoption of the Microsoft Information Protection SDK for classification, labeling, and protection services.

För den här versionen av Microsoft Rights Management SDK 4.2 består din snabbstartsguide till ett första program av konfigurationsguider för utvecklingsmiljön för respektive operativsystem/plattform.For this release of the Microsoft Rights Management SDK 4.2, your quick start approach to a first application is through the development environment setup guides for each of the operating systems / platforms. Börja skapa ditt rättighetsaktiverade program genom att:Begin creating your rights enabled application by:

 1. Ladda ned SDK-paketet för ditt måloperativsystem med hjälp av följande tabell med länkar.Download the SDK package for your target operating system using the following table of links.

  RMS SDK 4.2RMS SDK 4.2
  Android SDKAndroid SDK
  iOS SDKiOS SDK
  Linux/C++ SDK på Github som ett projekt med öppen källkodLinux / C++ SDK available on Github as an open source project
  OS X SDKOS X SDK
  Windows PhoneWindows Phone
  Windows Store-apparWindows Store Applications
 2. Gå vidare till konfigurationsguiden för ditt operativsystem.Proceed to the setup guide for your operating system.

  Konfigurationsguiderna vägleder dig genom konfigurationen av utvecklingsmiljön så att du kan skapa dina egna appar.The setup guides walk you through configuring up your development environment for creating your own based apps.

 3. Kolla in SDK-översikten.Check out the SDK overview map.

 4. Viktig information och vägledning för utvecklare finns i avsnittet Nyheter.For important release notes and developer guidance, see the What's new topic.

  AvsnittTopic BeskrivningDescription
  NyheterWhat's new Med MS RMS SDK 4.2 är aktiveringen av RMS-program enklare och mer flexibel än någonsin.MS RMS SDK 4.2 takes RMS application enablement to a new level of ease and flexibility.
  Konfigurera utvecklings miljöSetup developer environment De följande avsnitten visar hur du konfigurerar din utvecklingsmiljö för AD RMS SDK-API:erna för just ditt operativsystem.The following topics show you have to setup you your development environment to work with the AD RMS SDK APIs for your particular operating system.
  KodexempelCode examples MS RMS SDK 4.2 innehåller exempelkod och arbetsprojekt för några operativsystem som stöds.MS RMS SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.
  Community-resurserCommunity resources Active Directory Rights Management Services stöds av en växande community med utvecklare på flera plattformar.Active Directory Rights Management Services is well supported by a growing community of developers on multiple platforms.