ProgramtestTesting your application

Här kan du lära dig hur du förbereder program testning.Here, you learn how to prepare for application testing.

InstruktionerInstructions

Du kan testa med antingen Azure RMS eller en RMS-server som körs på Windows Server.You can test with either Azure RMS or an RMS server running on Windows Server. Börja testa med Azure RMS och testa med RMS-server (om det behövs för distributionen).Begin testing with Azure RMS and test with RMS Server (if required for your deployment).

KommentarerRemarks

Den här vägledningen är inte omfattande.This guidance is not comprehensive. Information om hur du konfigurerar RMS-klienten 2,1 finns i distributions anteckningar för RMS-klient 2,1.To learn how to configure the RMS Client 2.1, see RMS Client 2.1 Deployment Notes.