Rights Management Services SDK 2.1Rights Management Services SDK 2.1

SyftePurpose

Rights Management Services SDK 2.1-plattformen gör det möjligt för utvecklare att skapa program som utnyttjar Rights Management Services (RMS) eller Azure Rights Management för att skydda information.The Rights Management Services SDK 2.1 platform enables developers to build applications that leverage Rights Management Services (RMS) or Azure Rights Management to provide information protection. RMS SDK 2.1 hanterar komplexa säkerhetsfunktioner som nyckelhantering, kryptering och dekryptering och erbjuder ett förenklat API för enkel programutveckling.The RMS SDK 2.1 handles complex security practices such as key management, encryption and decryption processing and offers a simplified API for easy application development.

För utvecklareDeveloper audience

RMS SDK 2.1, som kan hämtas från nedladdningssidan för RMS SDK 2.1 på Microsoft Download Center, används för att utveckla anpassade program som ger stöd för rättighetshantering på digitala resurser och som ser till att användningsvillkoren för dessa resurser efterlevs.The RMS SDK 2.1, available from the RMS SDK 2.1 download page on the Microsoft download center, is used to create custom applications that enable rights management on digital assets and enforce terms-of-use for those assets. Erfarenhet av C++-programmeringsspråket krävs.Knowledge of the C++ programming language is required.

Svar på vanliga frågor finns i avsnittet för utvecklare i våra vanliga frågor och svar om RMSFor answers to frequently asked questions, see the developers section of our RMS FAQ

Krav för körningRun-time requirements

Information om körningskraven för ett visst programmeringselement finns i avsnittet Krav i referensavsnittet för elementet i fråga.For information about the run-time requirements for a particular programming element, see the Requirements section of the reference topic for that element.

AvsnittTopic BeskrivningDescription
ÖversiktOverview RMS (Rights Management Services) är en teknik för informationsskydd som hjälper dig att skydda digital information mot obehörig användning.Rights Management Services (RMS) is an information protection technology that helps safeguard digital information from unauthorized use.
Komma igångGetting started RMS SDK 2.1-plattformen gör det möjligt för utvecklare att bygga program som använder RMS-informationsskydd.The RMS SDK 2.1 platform enables developers to build applications that leverage RMS information protection.
VersionsanmärkningarRelease notes Det här avsnittet innehåller viktig information om det här och tidigare versioner av RMS SDK 2.1.This topic contains important information about this and previous releases of the RMS SDK 2.1.
UtvecklarinformationDeveloper notes Det här avsnittet beskriver specifika riktlinjer för flera viktiga utvecklingsscenarier.This section covers specific guidance for several important development scenarios.
API-referensAPI reference Den här artikeln innehåller avsnitt med referensmaterial för alla API-element.This section contains topics covering reference material for all of the API elements.