Filer för utvecklingsmiljönDevelopment environment files

Det här avsnittet innehåller en lista med filerna för utvecklingsmiljön och deras relativa installationsplatser på datorn.This topic shows the development environment files and their relative installation locations on your computer.

Rights Management Services SDK 2.1 innehåller följande filer, som installeras på din dator på standardplatsen eller på den plats som du har angett: %MsipcSDKDir%.The Rights Management Services SDK 2.1 includes the following files, installed on your computer at the default location or the one you have specified: %MsipcSDKDir%.

FilFile SökvägPath BeskrivningDescription
Viktigt.htmReadMe.htm \ Innehåller en länk till RMS-hjälp och viktig information.Contains link to RMS help and Release notes.
Isvtier5appsigningprivkey.datIsvtier5appsigningprivkey.dat \bin\bin Innehåller den privata nyckeln som används för att generera ett manifest för användning under utvecklingen av ett RMS-aktiverat program.Contains the private key used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
Isvtier5appsigningpubkey.datIsvtier5appsigningpubkey.dat \bin\bin Innehåller den offentliga nyckeln som används för att generera ett manifest för användning under utvecklingen av ett RMS-aktiverat program.Contains the public key used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
Isvtier5appsignsdk_client.xmlIsvtier5appsignsdk_client.xml \bin\bin Används för att generera ett manifest för användning under utvecklingen av ett RMS-aktiverat program.Used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
DittAppnamn.isv.mcfYourAppName.isv.mcf \bin\bin En formaterad manifestkonfigurationsfil som du kan använda för att generera ett manifest under utvecklingen av ett RMS-aktiverat program.A boilerplate manifest configuration file you can use to generate a manifest during development of an RMS–enabled application.
Ipcsecproc_isv.dllIpcsecproc_isv.dll \bin\x86\bin\x86 DLL-fil som används internt, för x86-program, av Active Directory Rights Management Services Client 2.1 när den används i ISV-hierarkin.DLL used internally, for x86 applications, by the Active Directory Rights Management Services Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_ssp_isv.dllIpcsecproc_ssp_isv.dll \bin\x86\bin\x86 DLL-fil som används internt, för x86 program, av AD RMS 2.1 när den används i ISV-hierarkin.DLL used internally, for x86 applications, by the AD RMS 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_isv.dllIpcsecproc_isv.dll \bin\x64\bin\x64 DLL-fil som används internt, för x64 program, av AD RMS Client 2.1 när den används i ISV-hierarkin.DLL used internally, for x64 applications, by the AD RMS Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_ssp_isv.dllIpcsecproc_ssp_isv.dll \bin\x64\bin\x64 DLL-fil som används internt, för x64 program, av AD RMS Client 2.1 när den används i ISV-hierarkin.DLL used internally, for x64 applications, by the AD RMS Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Msipc.hMsipc.h \inc\inc Include-huvudfil för RMS SDK 2.1.Main include file for the RMS SDK 2.1.
Ipcprot.hIpcprot.h \inc\inc Innehåller det offentliga gränssnittet som exporteras av RMS SDK 2.1.Contains the public interface exported by the RMS SDK 2.1.
Ipcbase.hIpcbase.h \inc\inc Innehåller grundläggande typer och hjälpfunktioner som exporteras av RMS SDK 2.1.Contains basic types and helper functions exported by the RMS SDK 2.1.
Ipcerror.hIpcerror.h \inc\inc Innehåller offentliga felkoder som exporteras av RMS SDK 2.1.Contains public error codes exported by RMS SDK 2.1.
Ipcfile.hIpcfile.h \inc\inc Innehåller fil-API-gränssnitt som exporteras av RMS SDK 2.1Contains the File API interfaces exported by the RMS SDK 2.1
Msipc.libMsipc.lib \lib\lib Bibliotek att länka med när du använder RMS SDK 2.1 för att bygga x86-program.Library to link with when using the RMS SDK 2.1 to build x86 applications.
Msipc_s.libMsipc_s.lib \lib\lib Tillhandahåller en startpunkt för IpcInitialize för x86-program.Provides entry point for IpcInitialize for x86 applications.
Msipc.libMsipc.lib \lib\x64\lib\x64 Bibliotek att länka med när du använder RMS SDK 2.1 för att bygga x64-program.Library to link with when using the RMS SDK 2.1 to build x64 applications.
Msipc_s.libMsipc_s.lib \lib\x64\lib\x64 Tillhandahåller en startpunkt för IpcInitialize för x64-program.Provides entry point for IpcInitialize for x64 applications.
Genmanifest.exeGenmanifest.exe \tools\tools Genererar ett manifest för användning under utvecklingen av ett RMS-aktiverat program.Generates a manifest for use during development of an RMS-enabled application.