Azure Information Protection användarguideAzure Information Protection user guide

Gäller för: Active Directory Rights Management Services, Azure information Protection, Windows 10, Windows 8,1, Windows 8Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8

Instruktioner för: Azure information Protection-klient för WindowsInstructions for: Azure Information Protection client for Windows

Azure Information Protection-klienten för Windows hjälper dig att hålla viktiga dokument och e-postmeddelanden skyddade från personer som inte bör se dem, även om dina e-postmeddelanden vidarebefordras eller dokumentet har sparats till en annan plats.The Azure Information Protection client for Windows helps you keep important documents and emails safe from people who shouldn't see them, even if your email is forwarded or your document is saved to another location. Du kan också använda den här klienten för att öppna dokument som andra personer har skyddat genom att använda Rights Management-skyddsteknik från Azure Information Protection.You can also use this client to open documents that other people have protected by using the Rights Management protection technology from Azure Information Protection.

Allt du behöver är en dator som kör Windows 8 eller senare.All you need is a computer that runs at least Windows 8. Hämta sedan och installera den här kostnadsfria klienten från Microsoft.Then download and install this free client from Microsoft.

Vad vill du göra?What do you want to do?

Anteckning

Om du är en administratör med ansvar för Azure Information Protection-klienten på ett företagsnätverk så finns det finns det ytterligare teknisk information i Administratörshandbok för Azure Information Protection-klienten.If you are an administrator who is responsible for the Azure Information Protection client on an enterprise network, see the Azure Information Protection client administrator guide for additional technical information.