Vilka PDF-läsare stöds för skyddade PDF-filer?

Gäller för:Azure Information Protection

Relevant för:AIP unified labeling client and classic client

Om du har Windows 7 eller Office 2010 kan du gå till AIP och äldre Windows och Office versioner.

Obs!

För att ge en enhetlig och smidig kundupplevelse är den klassiska Azure Information Protection-klienten och Etiketthantering i Azure-portalen inaktuella sedan den 31 mars 2021. Inget ytterligare stöd tillhandahålls för den klassiska klienten och underhållsversioner kommer inte längre att släppas.

Den klassiska klienten upphör officiellt och slutar fungera den 31 mars 2022.

Alla aktuella kunder med Azure Information Protection för klassiska klienter måste migrera till Microsoft Information Protection unified labeling-plattformen och uppgradera till den enhetliga etikettklienten. Läs mer i vår migreringsblogg.

I den här artikeln beskrivs de skyddade PDF-läsare som stöds för Azure Information Protection (AIP). Med skyddade PDF-läsare kan användare öppna de krypterade PDF-filerna och visa den känsliga information som finns.

Genom att kryptera dina PDF-filer med AIP säkerställer du att obehöriga personer inte kan läsa filens innehåll. Skyddade PDF-läsare som stöder AIP verifierar att du har beviljats behörighet att öppna dokumentet och dekryptera innehållet åt dig.

På följande bild visas till exempel ett krypterat dokument som är öppet i Adobe Acrobat Reader. Fältet högst upp anger att dokumentet skyddas av en Microsoft Information Protection lösning.

Skyddad PDF öppen i Adobe Acrobat Reader

Instruktioner finns i följande avsnitt:

Tips!

Om dokumentet inte öppnas när du har installerat en rekommenderad läsare kan dokumentet vara skyddat i ett äldre format.

I det här fallet kan du försöka med en av de läsare som anges som stöds för tidigare format. Mer information finns i Stöd för tidigare format.

ISO-standarder för PDF-kryptering

PDF-läsaren som det refereras till på den här sidan kan öppna skyddade dokument som följer ISO-standarden för PDF-kryptering.

AIP-klienten använder den här standarden som standard.

Obs!

Endast klassisk klient:Om du har den klassiska AIP-klienten kan det här ha inaktiverats av en administratör.

Visa skyddade PDF-filer i Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader integreras med Microsoft Information Protection lösningar, till exempel Azure Information Protection för att ge användarna en förenklad och enhetlig miljö för klassificerade och/eller skyddade PDF-filer.

Adobe Acrobat Reader med Microsoft Information Protection stöds för både Windows och macOS.

Mer information finns i följande blogginlägg:

Visa skyddade PDF-filer Microsoft Edge på Windows Mac

Microsoft Edge har inbyggt stöd för att visa PDF-filer som klassificeras och skyddas. Användningen av Microsoft Edge säkerställer att användarna kan öppna skyddade PDF-filer på ett smidigt sätt utan att behöva installera eller konfigurera några extra inställningar eller programvara.

Versioner som stöds är bland annat:

 • Windows:Windows 11 och tidigare versioner via Windows 8.

  Mer information om tidigare versioner finns i Stöd för tidigare format.

 • Mac: macOS version 10.12 och senare

Instruktioner:

 1. Kontrollera vilken Microsoft Edge version som är installerad på datorn.

 2. Om Microsoft Edge version är 83.0.478.37 eller senare kan du öppna skyddade filer direkt i webbläsaren Edge.

 3. Om du vill öppna PDF-filer i SharePoint klickar du på Öppnai webbläsare.

  Öppna en skyddad PDF-Microsoft Edge från webbläsaren med alternativet Öppna i webbläsare

Installera en skyddad PDF-läsare för Windows eller Mac

Om du vill öppna ett skyddat PDF-dokument på den stationära datorn rekommenderar vi att du installerar relevant MIP-plugin-program (Microsoft Information Protection) för Acrobat och Acrobat Reader för ditt operativsystem.

Instruktioner:

 1. Om du inte redan har gjort det installerar du Adobe Reader från Adobe-webbplatsen.

  Kontrollera att du läser och godkänner Adobes användningsvillkor.

 2. Installera MIP-plugin-programmet för Acrobat och Acrobat Reader för ditt operativsystem.

  Versioner som stöds är bland annat:

  • Windows:Windows 10 och tidigare versioner via Windows 8.

   Mer information om tidigare versioner finns i Stöd för tidigare format.

  • Mac: macOS version 10.12– 10.14

 3. Om du uppmanas att godkänna för administratörer ber du administratören att godkänna plugin-programmet.

  Till exempel:

  Administratörsgodkännande krävs för att installera MIP-plugin-programmet för Acrobat och Acrobat Reader

Obs!

Mer information finns i Microsoft Information Protection och Adobes utgivningsmeddelande.

Alternativa skyddade PDF-läsare för Windows

Alternativt kan du använda någon av följande PDF-läsare för Windows som följer ISO-standarden för PDF-kryptering:

Installera en skyddad PDF-läsare för mobila enheter (iOS/Android)

Om du vill öppna en skyddad PDF-fil på din iOS- eller Android-enhet laddar du ned och installerar appen för ditt operativsystem:

OS Länk
iTunes Installera från iTunes.
Google Play Installera från Google Play.

Mer information finns i Mobilappar för Azure Information Protection (iOS och Android).

Stöd för tidigare format

Följande PDF-läsare har stöd för både skyddade PDF-filer med ppdf-tillägg och äldre format med ett.pdffilnamnstillägg.

Om du inte kan öppna den skyddade PDF-filen med hjälp av den rekommenderade läsaren kan det hända att dokumentet skyddas i ett tidigare format. Till exempel använder Microsoft SharePoint för närvarande ett äldre format för PDF-dokument i IRM-skyddade bibliotek.

Nästa steg

Om du behöver mer hjälp efter installationen följer du anvisningarna och dokumentationen för varje läsare. Se till exempel följande artiklar: