Verifiera Azure Rights Management-tjänsten

Gäller för:Azure Information Protection, Office 365

Relevant för:AIP unified labeling client and classic client

Obs!

För att ge en enhetlig och smidig kundupplevelse är den klassiska Azure Information Protection-klienten och Etiketthantering i Azure-portalen inaktuella sedan den 31 mars 2021. Inget ytterligare stöd tillhandahålls för den klassiska klienten och underhållsversioner kommer inte längre att släppas.

Den klassiska klienten upphör officiellt och slutar fungera den 31 mars 2022.

Alla aktuella kunder med Azure Information Protection för klassiska klienter måste migrera till Microsoft Information Protection unified labeling-plattformen och uppgradera till den enhetliga etikettklienten. Läs mer i vår migreringsblogg.

När skyddstjänsten (Azure Rights Management) från Azure Information Protection är aktiverad och du har utfört eventuella ytterligare konfigurationssteg som krävs för organisationen, kan du verifiera att den här skyddstjänsten fungerar som förväntat.

Ett enkelt verifieringstest är att skydda ett dokument eller e-postmeddelande genom att använda ett användarkonto och sedan försöka öppna och använda det skyddade innehållet från ett annat användarkonto på en annan dator.

Anvisningar för hur du utför denna testning finns i Hjälpa användare att skydda filer med hjälp av Azure Rights Management-tjänsten.

Om din testning inte lyckas kan du granska konfigurationsstegen i AIP-distributionsöversikten för klassificering, märkning och skydd.

Nästa steg

Du kan övervaka hur organisationen använder den här skyddstjänsten med hjälp av användningsloggning. Mer information finns i Loggning och analys av skyddsanvändningen från Azure Information Protection.