Dokumentation för Azure IoT-lösningsacceleratorer

Azure IoT-lösningsacceleratorer är kompletta och redo att distribuera IoT-lösningar som implementerar vanliga IoT-scenarier, t.ex. ansluten fabrik.