Dokumentation för IoT-lösningsacceleratorer

Lär dig hur du använder IoT-lösningsacceleratorer. De här artiklarna beskriver hur du använder lösningsacceleratorer för att snabbt komma igång med din implementering av vanliga IoT-scenarier, till exempel fjärrövervakning, industri-IoT, förutsägande underhåll och enhetssimulering.


Snabbstarter på 5 minuter

Kom igång med IoT-lösningsacceleratorer:

Steg för steg-självstudier

Lär dig mer om IoT-lösningsacceleratorer och de huvudscenarier som de implementerar:

  1. Övervaka dina IoT-enheter
  2. Identifiera problem med enheter som är anslutna till din övervakningslösning
  3. Konfigurera och hantera enheter som är anslutna till din övervakningslösning
  4. Utföra en rotorsaksanalys för en avisering
  5. Använda aviseringar och åtgärda enhetsproblem