Dokumentation om Azure IoT Edge

Azure IoT Edge utökar IoT Hub. Analysera enhetsdata lokalt i stället för i molnet för att skicka mindre data till molnet, reagera på händelser snabbt och arbeta offline.

Interagera med communityn för öppen källkod

Kom igång