Dokumentation om Jenkins på Azure

Lär dig hur du använder Jenkins för att automatisera kontinuerlig integrering (KI) och kontinuerlig leverans i Azure.