Dokumentation om Azure Machine Learning

Lär dig hur du tränar, distribuerar och hanterar maskininlärningsmodeller, använder AutoML och kör pipelines i stor skala med Azure Machine Learning. Det finns självstudier, kodexempel, API-referenser och annat som visar hur det går till.