Tids serier

I den här artikeln beskrivs modulerna i Azure Machine Learning Studio (klassisk) som är särskilt utformade för att arbeta med tids serie data.

Anteckning

Gäller för: Machine Learning Studio (klassisk)

Det här innehållet gäller endast Studio (klassisk). Liknande dra-och släpp moduler har lagts till i Azure Machine Learning designer. Mer information i den här artikeln är att jämföra de två versionerna.

Om du behöver hjälp med att avgöra om du behöver en algoritm särskilt för Time-serien eller en annan typ av algoritm, se följande resurser:

Moduler för Time Series

Azure Machine Learning Studio (klassisk) tillhandahåller följande modul för analys av tids serier:

Dessutom kan du använda följande moduler för att utföra anpassade tids serie analyser med hjälp av R-eller python-språken.

Se även