Få åtkomst till analysrapporter för den kommersiella marknadsplatsen i Partnercenter

Lär dig hur du får åtkomst till analysrapporter i Microsoft Partner Center för att övervaka försäljning, utvärdera prestanda och optimera dina erbjudanden på marknadsplatsen. Som partner kan du övervaka dina erbjudandelistor med hjälp av datavisualiserings- och insiktsdiagram som stöds av Partnercenter och hitta sätt att maximera din försäljning. Med de förbättrade analysverktygen kan du agera utifrån prestandaresultat och upprätthålla bättre relationer med dina kunder och återförsäljare.

Analysverktyg för Partnercenter

Om du vill komma åt analysverktygen för Partnercenter går du till instrumentpanelen Sammanfattning .

Anteckning

Detaljerade definitioner av analysterminologi finns i Vanliga frågor och terminologi för analys på den kommersiella marknadsplatsen.

Nästa steg