Metodtips för marknadsföringMarketing best practices

Se till att du använder bästa praxis i marknadsföring när du skapar och visar en lista över erbjudanden till den kommersiella Marketplace, ger kundprövningar och ansluter till Microsoft-kunder och partner samhället.Keep marketing best practices in mind as you create and list offers to the commercial marketplace, provide customer trials, and connect with Microsoft customers and the partner community. Om du optimerar dina erbjudande listor och marknads kampanjer kan du påskynda din kund förvärv.If you optimize your offer listings and go-to-market campaigns, you can accelerate your customer acquisition. Hämta Azure Marketplace & AppSource Best Practice guide och lär dig hur du får ut mesta möjliga av dina marknadsförings aktiviteter online.Download the Azure Marketplace & AppSource best practice guide to learn how to get the most out of your online marketing efforts.

Mer information om hur Microsoft Partner Network kan hjälpa dig att växa din verksamhet finns i gå till marknaden med Microsoft.To learn more about how the Microsoft Partner Network can help you grow your business, see Go to market with Microsoft. Logga in på partner Center för att skapa och konfigurera ditt erbjudande.Sign in to Partner Center to create and configure your offer.