Hämta en tillgångs SAS-URL:er

media services logo v3


Letar du efter Media Services v2-dokumentation?
Har du problem? Se felsökningsguiden för lösningar på problem med att använda Media Services.
Kodexempel finns på sidan Exempel .

Den här artikeln visar hur du hämtar en Media Services tillgångs SAS-URL:er.

Metoder

Du kan använda följande metoder för att hämta en Media Services tillgångs SAS-URL:er.

Skapa eller hämta en tillgångs SAS-URL:er i portalen

 1. Gå till det Media Services konto som du vill arbeta med.
 2. Välj Tillgångar på menyn. Skärmen Tillgångar visas.
 3. Välj den tillgång som du vill arbeta med.
 4. Välj länken Storage container. Skärmen tillgångar container visas.
 5. Välj Token för delad åtkomst på menyn.
 6. För signeringsmetoden väljer du antingen kontonyckeln eller användarens delegeringsnyckel från signeringsmetodvalen.
 7. Om det finns en lagrad åtkomstprincip och du vill använda den väljer du den lagrade åtkomstprincipen i listrutan Lagrad åtkomstprincip .
 8. Välj den typ av behörighet som du vill ha i listrutan Behörigheter .
 9. Ge SAS en start- och förfallotid och ett förfallodatum.
 10. Om du vill begränsa åtkomsten till tillgången anger du de IP-adresser som ska ha åtkomst till tillgången i fältet Tillåtna IP-adresser .
 11. Välj antingen alternativknappen HTTPS eller HPPTS och HTTP för att ange tillåtna protokoll för tillgången.
 12. Välj knappen Generera SAS-token och URL . URL:erna visas på skärmen.